CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chúng tôi hỗ trợ miễn phí vận chuyển tối đa 300k. Nếu phí vận chuyển dưới 300.000 VNĐ, chúng tôi hỗ trợ vận chuyển miễn phí, nếu phí vận chuyển trên 300.000 VNĐ, phần vượt quá khách hàng thanh toán cho đơn vị vận chuyển

Hotline: 0985571111